Οδηγός Εφαρμογής

Στάδια τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

1. Αρχικά τοποθετείται ο  οδηγός στήριξης, επικολλούνται οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης Monopoly® EPS 80 ή Monopoly Graphite® EPS 80 και στη συνέχεια τοποθετούνται ειδικά βύσματα (κατά περίπτωση) για την ενίσχυση της κατασκευής . Ενδέχεται να απαιτηθεί επάλειψη του παλαιού επιχρίσματος με αστάρι η σε δυσκολότερες περιπτώσεις καθαίρεση των φθαρμένων στοιχείων και αντικατάσταση τους με κατάλληλα υλικά.


2. Ακολουθεί επάλειψη των πλακών με  ειδική κόλλα μέσα στην οποία γίνεται εμποτισμός ειδικού συνθετικού υαλοπλέγματος.


3. Τέλος τοποθετείται ο τελικός σοβάς ο οποίος διατίθεται και χρωματισμένος σε πολλές αποχρώσεις.

Ιδιαίτερα σημεία προσοχής κατά την κατασκευή είναι:
1. Να μην δημιουργηθεί κατακόρυφος αρμός κατά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών.
2. Το πέρας του πλέγματος να μη συμπίπτει με το πέρας της θερμομονωτικής πλάκας.
3. Η υπερκάλυψη του πλέγματος εμποτισμού στις ενώσεις.
4. Τοποθέτηση του κατάλληλου τύπου βυσμάτων σύμφωνα με το πάχος του θερμομονωτικού υλικού αλλά και την επιφάνεια έδρασης τους συστήματος (οπτοπλινθοδομή – στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος)