Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου
  • Εξάλειψη των θερμογεφυρών της κατασκευής
  • Θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου
  • Εξάλειψη  μούχλας, υγρασίας και μυκήτων στους εσωτερικούς χώρους
  • Προστασία της κατασκευής και των δομικών στοιχείων από περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή, ο οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Τα όσα αναφέρονται παρακάτω αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής.
  • Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται έλεγχος της κατάστασης του επιχρίσματος και επισκευάζονται τυχόν αποσαρθρώσεις και άλλες φθορές.
  • Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας.

Οδηγός εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης (περισσότερα)