Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης  εφαρμόζονται τόσο  σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα κτίρια.  Είναι η κύρια μεθοδολογία μόνωσης κτιρίων στο εξωτερικό που πλέον έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Η μέθοδος κατασκευής είναι τυποποιημένη, πιστοποιημένη, ασφαλής και δεν δημιουργεί καμία όχληση στο εσωτερικό του κτιρίου.  H εταιρεία ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ,   παράγει τα πιστοποιημένα με CE προϊόντα Monopoly®  EPS 80, EPS 100, EPS 100, EPS150, EPS 200 και Monopoly Graphite® EPS 80, EPS100, EPS150  και μέσω της νέας υπηρεσίας MONOSETO, αναλαμβάνει με εξειδικευμένα συνεργεία  όλα τα στάδια ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από τον  σχεδιασμό έως την πλήρη εγκατάστασή του.

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης (περισσότερα)

Οδηγός εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης (περισσότερα)